Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
Vakbekwaamheid en basiscursus vorkheftruck

Inleiding:

Bij het verzamelen van orders, intern transporteren en het laden en lossen van goederen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van gemechaniseerde hulpmiddelen, waarvan de heftruck een goed voorbeeld is. Het werken met een dergelijk hulpmiddel brengt risico's met zich mee en vereist speciale kennis en kunde van de bediener.

Chauffeurs van hijs- en hefwerktuigen opleiden gaat verder dan aanleren hoe een bepaalde machine moet worden bestuurd. Het is zaak om bewust te leren omgaan met veiligheid. Veiligheid voor aanvang van de werkzaamheden, tijdens het werk en na afloop. Maar ook om het toezicht op het naleven van de regels.

De praktijk leert dat incidenten met interne transportmiddelen als gevolg van oneigenlijk gebruik een aanzienlijke schadepost vormen. Niet alleen door letsel en schade aan personen, machines, stellingen, goederen en gebouwen, maar ook als gevolg van productie- en kwaliteitsverlies.

Geen enkele werkgever zou een werknemer zonder rijbewijs een vrachtwagencombinatie laten besturen. Toch gebeurt dit wel regelmatig met de heftruck. Vaak omdat het rijden met en het bedienen daarvan vaak te makkelijk wordt gedacht. In de praktijk blijkt het een vaardigheid te zijn die met de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid van de bestuurder zou moeten worden uitgevoerd.

 

De Arbeidsomstandigheden-wet

De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid. (art.8)

Hijs en hefwerktuigen en alle gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. (7.17c)

Het begrip "specifieke deskundigheid" is door de wet niet gedefinieerd; een wettelijk heftruckrijbewijs o.i.d. bestaat dus niet. Dit betekent dat de werkgever voor zijn bedrijfsomstandigheden moet aangeven wat ‘specifieke deskundigheid’ omvat. Uit de risico's die het werk voor werknemers oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Risico inventarisatie en evaluatie) zal kunnen worden afgeleid voor welke werknemers onderricht nodig is.

 

Doelgroep:

De veiligheidstrainingen intern transport zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden.

Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen is het noodzakelijk het opleidingstraject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining. (zie schema op deze pagina)

 

Doelstelling:

Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de Arbo-voorschriften met betrekking tot intern transport volgens Arbo informatieblad 14 (en 17). Tevens wordt er aandacht besteed aan de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen.

 

Inhoud:

Puntsgewijs komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

             Arbo-wetgeving

             Risico's, preventie, verantwoordelijkheid, houding en mentaliteit

             Definities, keuring, CE, onderdelen

             Voorzetapparatuur, belasten van de heftruck, lastdiagram

             Hydraulisch hef- en remsysteem

             Electro, diesel en gas trucks

             Laden en lossen van vrachtwagens

             Specifieke veiligheidvoorschriften voor veilig gebruik

 

Presentatie:

Tijdens het theoriedeel van de opleiding maakt de docent gebruik van diverse didactische werkvormen zoals: doceren, onderwijsleergesprek en groepsdiscussies. Ter ondersteuning wordt een zeer verhelderende Power Point presentatie gebruikt.

Tijdens de cursus is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.

 

Locatie:

Onze voorkeur gaat er naar uit de trainingen in company te verzorgen. Hierdoor is de docent nog meer in staat in te gaan op de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer en de mogelijke risico’s die men oploopt bij het werken. Wanneer de opdrachtgever daar geen mogelijkheden toe heeft, kunnen de trainingen op diverse externe locaties in Nederland worden verzorgd.

 

Toetsing:

De theorie wordt getoetst d.m.v. multiple choice vragen, bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

Alleen wanneer de cursisten een voldoende behalen voor zowel het theoretische als praktische deel van deze training ontvangen zij het Veiligheidscertificaat Vorkheftruckchauffeur met het daarbij behorende veiligheidspasje.

Wanneer de instructeur twijfelt over de rij- en bedieningsvaardigheden van de cursist zal in overleg met opdrachtgever besproken worden wat het vervolgtraject zal zijn. (eventueel extra praktijklessen of specifieke instructies voor leidinggevenden die de cursist, na de training, verder gaan begeleiden.

Alle toetsmomenten staan onder toezicht van de Stichting LEC te Capelle a/d IJssel.

 

Organisatie: 

Afhankelijk van de beginsituatie van de cursist, bestaat de training uit een theoriedeel en een praktijkdeel, u kunt dit op één dag laten plaatsvinden, maar ook kiezen voor meerdere dagdelen. (ochtend, middag en/of avond). De cursustijden vinden plaats in onderling overleg.

Het lesmateriaal wordt samen met de bevestiging voor aanvang van de cursus toegezonden, zodat de cursist zich enigszins kan voorbereiden. Een begeleidend schrijven voor de cursist wordt hieraan toegevoegd.

 

Duur van de diverse opleidingen en trainingen: 

 

Optie:

Duur:

Doelgroep:

1

Herhalingscursus

één dagdeel alleen theorie

 

Chauffeurs die reeds eerder een veiligheidstraining gevolgd hebben, maar waarbij uit de RIE blijkt dat de theoretische kennis niet meer voldoende is.

 

2

Herhalingscursus

één deel theorie (2 uur) en één deel praktijk (2 uur) +toetsing

 

Chauffeurs die reeds eerder een veiligheidstraining gevolgd hebben, maar waarbij uit de RIE blijkt dat de theoretische kennis niet meer voldoende is en waarbij de praktische rij- en bedieningsvaardigheden opnieuw beoordeelt moeten worden.

 

3

Basiscursus

één dagdeel alleen theorie één dagdeel praktijk +toetsing

 

Chauffeurs die nog niet eerder een veiligheidstraining gevolgd hebben, maar die wel beschikken over zeer goede rij- en bedieningsvaardigheden.

 

4

Basiscursus

twee dagdelen theorie twee dagdelen praktijk +toetsing

 

Chauffeurs die nog niet eerder een veiligheidstraining gevolgd hebben, maar die wel beschikken over matige tot redelijke rij- en bedieningsvaardigheden.

 

5

Vakbekwaamheid

twee dagdelen theorie vier dagdelen praktijk +toetsing

 

Aankomende chauffeurs die geen of nauwelijks ervaring hebben met het intern transportmateriaal.

 

6

Vakbekwaamheid

vier dagdelen theorie vier dagdelen praktijk +toetsing

 

Aankomende chauffeurs die geen of nauwelijks ervaring hebben met het intern transportmateriaal en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

 

 

Waarde nascholing:

In het kader van de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs kunnen de scholingsuren van de opleiding vorkheftruck (N49, N50, N51 en N52)meetellen voor de code 95. Afhankelijk van de duur van de cursus heeft de heftruckopleiding een waarde van 7 tot 28 uur. Voor het aan en afmelden bij het CCV wordt €19,80 (per cursusdag, per persoon) in rekening gebracht. Gaarne vroegtijdig aangeven en/of vermelden op de formulieren.

Cursusdata:

In Company:

in onderling overleg met opdrachtgever

 

Open inschrijving:

Kijk voor de actuele planning (zie button links van de site) of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 

 

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving:

Optie

1)  € 112,50 pp

2)  alleen in company mogelijk, prijs op basis van offerte

3)  € 225 pp

4)  € 450 pp

5)  € 675 pp

6)  € 900 pp

Inclusief lesmateriaal, toetsing, certificaat + pasje    Excl. BTW

 

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie

030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.

 

Aanmelden:

Particulier:

U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site

Bedrijf:

U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site

 

of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)

 

 

Ook interessant/vervolgopleiding: 

N81(1) Basiscursus hoogbouwtruck

Opleiding magazijnmedewerker

N109(1) Veilig werken met de hoogwerker

N19(2) VCA 1e A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2023 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee