Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
veilig werken met blusmiddelen

Veilig werken met blusmiddelen

Inleiding:

Geen enkel bedrijf wil geconfronteerd  worden met brand zeker niet gezien de vaak enorme gevolgen daarvan. In situaties waar de kans op brand groot is, is het vaak raadzaam om naast het verplichte aantal BHV-ers ook andere medewerkers op te leiden om met de aanwezige blusmiddelen om te gaan. De adequate reactie van een ieder om op een veilige manier in het beginstadium van brand een bluspoging te ondernemen is bepalend voor een goede afloop 

 

Doelstelling:

De training veilig werken met blusmiddelen leert de werknemer om effectief en op een veilige en verantwoorde manier te kunnen optreden bij een beginnende brand. en

Inhoud:

Gedurende deze zeer praktische training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Het theoretische gedeelte bestaat uit:

             Wat is een brand en hoe ontstaat deze.

             Vlampunt, ontbrandingstemperatuur, zelfontbranding.

             Branddriehoek en vijfhoek

             Explosiegrenzen, LEL en UEL

             Mac-waarde (C, H, TTG)

             Betekenis gevarendiamant

             Soorten blustoestellen

             Soorten blusmiddelen

             Brandklassen

             Gevaarlijke stoffen, herkenning

             Hoe blus ik een beginnende brand

             Persoonlijke veiligheid en adembescherming

Het praktische gedeelte bestaat uit:

             Hoe om te gaan met een vlam in de pan

             Het blussen van een gas- en vloeistofbrand

             De verschillen tussen enkele vaste stoffen brand en vloeistofbrand

             Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen.

 

Duur:

De training bestaat uit twee dagdelen. (op één dag of gesplitst)

 

Groepsgrootte:

Theorie  maximaal 20 deelnemers.

Praktijk  maximaal 10 deelnemers.

 

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

 

Open inschrijving:

Kijk voor de actuele planning (zie button links van de site)

of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14

 

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving:  €299,-

  

Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.

 

 

Ook interessant/vervolgopleiding:

 

N13(1) Veilig werken met gevaarlijke stoffenA&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2023 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee