Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
veilig werken met ladders en trappen, werken op hoogteveilig werken met ladders en trappen, werken op hoogte

Veilig werken op ladders en trappen

Inleiding:
Het gebruik van trappen en ladders is niet zonder risico. Vaak zien we in de praktijk dat onzorgvuldig om wordt gegaan met het gebruik van trappen en ladders. Snelheid gaat vaak boven het veilig en stabiel plaatsen van trappen en of ladders.
Veel incidenten met klimmateriaal worden veroorzaakt door het gebruik van defect materiaal, instabiliteit, verlies van evenwicht, onveilig gedrag en/of ondeskundig gebruik.
Om veilig te kunnen werken op ladders en trappen is een goede voorlichting en instructie aan de medewerkers één van de belangrijkste maatregelen om ongevallen of bijna ongevallen te voorkomen.
 Naast dat de werkgever verantwoordelijkheid moet nemen om de werknemer te beschermen, heeft deze zelf ook een eigen verantwoordelijkheid omtrent veilig gebruik en gedrag. Belangrijk is het volgen van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, de visuele controle voor gebruik en de periodieke keuringen.
 
Doelgroep:
Een ladder is bij veel klussen een elementair hulpmiddel. En hoewel er maar weinig over wordt gerept, is het goed om even stil te staan bij hoe je een ladder veilig kan gebruiken.
De training is dan ook bestemd voor alle medewerkers die werken met ladders en trappen in diverse werksituaties en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten hebben gevolgd.
 
Doelstelling:
Na afloop van de training is de werknemer zich bewust van: wet en regelgeving bij werken op ladders en trappen, de gevaren, de veiligheidsvoorschriften en het juiste gebruik van de middelen die in het bedrijf aanwezig zijn. De deelnemer is in staat om de aanwezige arbeidsmiddelen veilig te gebruiken en kan de veiligheid- en gebruiksvoorschriften toepassen in zijn dagelijkse praktijk.
 
Inhoud van de cursus:
  • Wet en regelgeving
  • keuring en inspectie van klimmateriaal en beheersmaatregelen
  • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
  • Benaming, soorten en functie van trappen en ladders
  • Risico’s bij het werken met trappen en ladders
Praktische oefeningen in het  veilig werken, zoals:
·         werkplekorganisatie en afzetting,
·         Persoonlijke beschermingsmiddelen,
·         toepassing van valbeveiliging in de praktijk
·         onveilige werk omstandigheden
 
Bijzonderheden:
De cursus wordt afgesloten met een theorietoets, wanneer deze met voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangen de deelnemers een deelname certificaat.
 
Bijzonderheden:
De training is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer. Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende is beoordeeld ontvangt men het veiligheidscertificaat
 
Uitgangspunt bij de in-company training is dat de opdrachtgever zelf over één of meerdere ladders en trappen beschikt.
 
Duur:
De training bestaat uit één deel theorie à 2 uur en één deel praktijk à 2 uur.
 
Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.


A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2023 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee