Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
veiligheidsadviseur wegvervoer, nascholing chauffeur, verplichte nascholing, CCV, richtlijn vakbekwaamheid, code 95veiligheidsadviseur wegvervoer, nascholing chauffeur, verplichte nascholing, CCV, richtlijn vakbekwaamheid, code 95
Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke Stoffen

Inleiding:
Iedere onderneming die zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg of het water, moet één of meerdere veiligheidsadviseurs in dienst hebben. Zelfs als het bedrijf zich slechts bezighoudt met het verpakken, beladen, vullen of lossen. De verplichting is geregeld in Europese overeenkomsten. Voor het wegvervoer is dit het ADR, voor het spoor het RID en voor het water het ADNR.

 

De functie van veiligheidsadviseur bestaat sinds 1 januari 2000. De veiligheidsadviseur functioneert onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding van een onderneming. De veiligheidsadviseur heeft een driedelige taak, namelijk een controlerende, adviserende en een rapporterende taak.

De controlerende en rapporterende taken zijn een onderdeel van zijn hoofdtaak, namelijk het adviseren, op grond van een aanwijzing in de bijlagen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Hij kan deze taak op grofweg twee manieren uitvoeren.

1. Als werknemer van een bedrijf binnen dat bedrijf, waarbij dat bedrijf dan tevens aan zijn wettelijke verplichting tot het hebben en gebruiken van een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen voldoet. Gelijk als een werknemer kan hij ook bij een bedrijf zijn taak uitvoeren als werknemer van een ander bedrijf dat op die manier dienstverlening verleent aan het inhurende bedrijf.

2. Als zelfstandige die zich verhuurt aan een bedrijf dat op die manier aan zijn wettelijke verplichting voldoet.

 
 
Doelgroep:
Planners, operationeel leidinggevenden, magazijnbeheerders, expediteurs, eigen rijders
 
Inhoud:

In het ADR/ADNR en RID zijn eenduidig de taken geformuleerd die een veiligheidsadviseur dient uit te voeren. In de richtlijn worden de volgende aspecten opgesomd:

 • nagaan of de vervoersvoorschriften binnen het bedrijf worden nageleefd
 • adviseren van het management over een consistent veiligheidsbeleid
 • opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
 • opstellen van een ongevallenrapport
 • identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften
 • aankopen van middelen voor het transport, laden en/of lossen
 • passend laten opleiden van betrokken werknemers
 • controleren van het personeel op kennis en instructies
 • opstellen van noodprocedures in geval van een calamiteit
 • analyseren van incidenten en invoeren van preventieve maatregelen
 • toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen
 • maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren
 • methodiek maken om documenten en uitrusting in vervoermiddelen te controleren
Al bovengenoemde taken komen uitvoerig aan bod tijdens de opleiding. Er zijn geen speciale toelatingseisen voor deze cursus, enige kennis van de regelgeving (ADR) op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen is echter wel gewenst.
 
Waarde nascholing:

Veiligheidsadviseur wegvervoer = 28 uur

 
Cursusdatum:
4 t/m 8 november 2013
 
Examen:
CCV neemt de examen voor veiligheidsadviseur af en geeft de certificaten uit. Vanaf 1 januari 2012 kunt u terecht op 22 locaties in Nederland. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Via de site van het examenbureau dient u zelf het examen aan te vragen.
De kosten voor het examen bedragen: €156,05 (CCV 2012- incl. BTW)
 
Informatie:
Download het nieuwe aanvraagformulier voor het examen per 1-1-2010, klik hier
Bekijk hier de nieuwe tarieven voor het examen (pdf, pagina 3), klik hier
Voor meer informatie met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid, klik hier

Voor meer informatie met betrekking tot de CCV examens, klik hier.

 
Cursusprijs:
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 999,- (excl. BTW)
(inclusief lesmateriaal, wetgeving en lunch)
 
Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
 
Ook interessant/vervolgopleiding:
 
N05(5) ADR Basis + tank + kl. 1 + kl. 7 1e
 
PGS richtlijn Opslag van Gevaarlijke Stoffen
 
Opleiding VIHB
 

 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee