Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
Veiligheidstraining Shovel (wiellader/laadschop)

Inleiding:
Om het werken met bulkvoorraden mogelijk te maken, worden shovels ingezet om dit proces efficiënt en snel te laten verlopen. Maar het werken met deze machines en de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de machine, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de shovel. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden en de constante alertheid op onveilige situaties en handelingen.
De Wetgeving zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”.
Shovels mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van de shovel en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.
 
Doelgroep:
De training is vooral geschikt voor gevorderde machinist die reeds beschikken over een voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden. De minimumleeftijd is 16 jaar.
 
Doel van de training:
Tijdens deze veiligheidstraining die staat voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de machinist centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de diverse Arbo-regelgeving is opgesteld.
 
Inhoud:
Tijdens de training wordt er geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. In deze praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 
• Arbeidsomstandigheden en wettelijke eisen
• Veiligheid en de omgeving
• Kennis en gebruik van materiaal en materieel
• Bediening
• Controle en onderhoud
• Uitrustingsstukken
 
Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Cursusprijs:
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.
 
Ook interessant/vervolgopleiding:

Veiligheidstraining Schranklader (Bobcat)

Basis Veiligheid VCAA&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2023 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee