Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
KCA, klein chemisch afval, chemokar

Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval (AKCA)
 
Inleiding:
Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval afkomstig van particulieren en in kleine hoeveelheden afkomstig van bedrijven, waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld verschillende soorten metaal of organische oplosmiddelen. Deze stoffen verontreinigen de reststoffen waardoor die moeilijker nuttig kunnen worden toegepast. Ook veroorzaken ze bij verbranding luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze het grondwater.
 
Ingevolge artikel 12 van de Regeling Vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval 2004, dient de begeleider van een voertuig voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval te beschikken over een door de Stichting CCV afgegeven ADR-vakbekwaamheidscertificaat met daarop de aantekening: "vervoer gevaarlijk afval".
 
Doelgroep:
Begeleiders van voertuigen die huishoudelijk gevaarlijk afval inzamelen (chemokar) die de aantekening Vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval aan een geldig ADR-certificaat willen toevoegen.
 
Doelstelling:
De cursist krijgt inzicht in alle zaken met betrekking tot het veilig in ontvangst nemen en sorteren van huishoudelijk gevaarlijk afval, die worden aangeboden door particulieren.
 
Inhoud:
·         Algemene wet- en regelgeving
·         Wat is klein chemisch afval?
·         Definities
·         Basiskennis natuur- en scheikunde
·         Het voertuig en de voorschriften tijdens het vervoer - Inzamelen
·         Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 

Waarde nascholing:

14 uur Vervoer klein chemisch afval

7 uur   Vervoer klein chemisch afval (Herhaling)

 
Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Open inschrijving:
Kijk voor de actuele planning (button links van de site)
of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14
 
Informatie:
De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt dat chauffeurs hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen.
Voor meer informatie met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid, klik hier.

Voor meer informatie met betrekking tot de CCV examens, klik hier.

 
Cursusprijs:
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 370,-
 
Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.
 
Ook interessant/vervolgopleiding:
 
N10(5) Veiligheidsadviseur wegvervoer 1e
 
N13(1) Veilig werken met gevaarlijke stoffen

 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee