Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
 

BHV opleiding, bedrijfshulpverlening

BHV Bedrijfshulpverlening

Inleiding:

Alle bedrijven, instellingen en organisaties dienen beschikking te hebben over een goed opgeleid persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. Op grond van de Arbo-wet is de werkgever verplicht maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers. Het doel van deze maatregelen is het beperken van de directe nadelige gevolgen voor werknemers en andere aanwezige personen, bij ongevallen, brand, explosie, in storting, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in een bedrijf.

 

Doelgroep:

De cursus bedrijfshulpverlening is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener op het bedrijf.

 

Doelstelling:

Na het volgen van de cursus BHV is de deelnemer in staat om bij calamiteiten assisterend op te treden bij het in gang zetten van de (hulpverlenings) procedures en actie te ondernemen ten aanzien van de repressie en schadebeperking.

 

Inhoud:

             Brand en brandbestrijding

             Reddingswerkzaamheden

             Het gebruik van blusmiddelen bij kern - en vloeistofbranden

             Het herkennen van de gevaren bij hulpverlening en alarmeren

             Reanimatie

             Levensreddende handelingen

             Levensreddende handelingen eventueel met lotus slachtoffer(s)

             Praktijkoefening afgestemd op uw werksituatie (b.v. brand of

               verwondingen)

 

Waarde nascholing:

14 uur Bedrijfshulpverlener

 

Cursusdata:

Nog onbekend

 

Open inschrijving:

Kijk voor de actuele planning (zie button links van de site)

of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14

 

Informatie:

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt dat chauffeurs hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen.

Voor meer informatie met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid, klik hier.

 

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 370,-

 

Aanmelden:

Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.

Ook interessant/vervolgopleiding:  

N21(2) Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA 1e

 

N13(1) Veilig werken met gevaarlijke stoffen

 

N72(2) EHBO 1e

 

 

 

 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee