Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
basiscursus reachstackercontainer, reachstacker, nascholing chauffeur, code 95, richtlijn vakbekwaamheid.

Basiscursus reachstacker

Inleiding:
Het werken met reachstackers en de specifieke arbeidsomstandigheden op meestal het haven/bedrijfsterrein kunnen grote risico’s met zich meebrengen, met alle gevolgen van dien. 
De reachstacker is bedoeld voor het laden en lossen van containers en voor het verplaatsen en stapelen van containers op opslag- en overslaglocaties. Door middel van  de reachstacker worden containers aan- en afgeleverd aan bijvoorbeeld vrachtauto´s, treinwagons en opleggers.
 
Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.
De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Reachstackers  mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en dus een specifieke gebruikersinstructie hebben gekregen. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.
 
Doelgroep:
Deze trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die een reachstacker gebruiken om op bedrijfsterreinen (zoals op- en overslagbedrijven en haventerminals)
De praktijkinstructie is speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden. En ook voor medewerkers die in de toekomst als reachstackerchauffeur gaan werken.
 
Doelstelling:
In deze unieke basiscursus worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van dit specifieke transportwerktuig en overige technische voorzieningen en worden de specifieke bedieningsvaardigheden beoefend.
 
Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden, het gebruik van de reachstacker, en kan deze toepassen in de praktijk.
 
Inhoud:
Het programma bestaat uit een praktijk gerichte veiligheidsinstructie waarin onder andere aandacht wordt besteed aan:
  • Bediening en controle
  • Veiligheid en Arbowetgeving
  • Stabiliteit  en hydraulica
  • Gebruiksgereed maken
  • Dagelijks onderhoud
  • Rijden en manoeuvreren
  • Signaleren van storingen
  • Beperkingen en gebruiksmogelijkheden
  • Regels met betrekking tot het verplaatsen en werken op het terrein
  • Veiligheidsinstructies

Waarde nascholing:
14 uur
 
Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Informatie:
De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt dat chauffeurs hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen.
Voor meer informatie met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid, klik hier.
 
Cursusprijs: op aanvraag
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.   

Ook interessant/vervolgopleiding:

N85(2) Basiscursus terminaltrekker

N13(1) Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeur
 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2023 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee