Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
veiligheidstraining elektrische pallettruck, ept

Veilig werken met de elektrische pallettruck

Inleiding:
In het bedrijfsleven is de elektrische pallettruck een belangrijk transportmiddel geworden. Waar vroeger veel arbeidskrachten voor nodig waren om goederen te verplaatsen, zijn vele verschillende interne transportmiddelen daarvoor in de plaats gekomen. Helaas gebeuren er nog regelmatig onnodige ongevallen al dan niet met schade aan goederen, inventaris en ge-bouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval met dodelijke afloop ko-men nog steeds voor.
 
Wetgeving:
Recente veranderingen in de Arbo-wet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid in het bedrijf.
De werkgever is volgens de Arbo-wetgeving verantwoordelijk, dat werknemers die werken met een mobiel arbeidsmiddel, over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het arbo-besluit). Het begrip ‘specifieke deskundigheid’ is door de wetgever niet gedefinieerd.
De werkgever dient dus te inventariseren welke specifieke deskundigheden in de werksituatie van de chauffeur vereist zijn en daarop bepalen welk onderricht en training noodzakelijk is. Hij kan zelf bepalen op welke wijze deze training verzorgd wordt.
Artikel 8 van de Arbo-wet zegt dan ook: “De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid”.
Door een werknemer domweg naar een cursus te sturen om een EPT-rijbewijs, diploma of certificaat te behalen is niet zeker gesteld, dat de werkgever heeft voldaan aan zijn verantwoordelijkheden volgens de Arbo-wet. Het is van belang dat een programma wordt opgezet om periodiek de deskundigheid op peil te houden.
Medewerkers op een pallettruck laten rijden zonder hiervoor een specifieke instructie te verzorgen is een overtreding van het arbo-besluit en dus aan te merken als een economisch delict.
 
Doelstelling:
De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werk met een elektrische pallettruck veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en in de praktijk toepassen.
 
Waarde nascholing:
7 uur
 
Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Open inschrijving:
Kijk voor de actuele planning (zie button links van de site)
of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14
 
Informatie:
De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt dat chauffeurs hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen.
Voor meer informatie met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid, klik hier.
 
Cursusprijs:
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 195,-
 
Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.
 
Ook interessant/vervolgopleiding:
Opleiding magazijnmedewerker
 
Opleiding Magazijnbeheer
 
Vakbekwaamheid en basiscursus vorkheftruck 
 
Vakbekwaamheid en basiscursus reachtruck


A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2023 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee