Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
Veilig werken langs de weg

Inleiding:
De sterk groeiende verkeersintensiteit in Nederland leidt tot een toenemende behoefte aan onderhoud en uitbreiding van het huidige wegennet. Met als gevolg dat er steeds vaker aan de weg gewerkt wordt, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Tijdelijke verkeersmaatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.
Want werken op, aan of langs wegen brengt veel risico''s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting.
Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms zelfs agressief.
De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn.
 
Doelstelling:
De cursus is voornamelijk bestemd voor chauffeurs, die te maken heeft met het nemen van maatregelen bij het werken op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. Om deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het belangrijk dat men op de hoogte is van o.a. de regelgeving omtrent verkeersveiligheid. Daarnaast vormen aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid een onderdeel van de training.
 
Inhoud:
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod
•        Ontwikkeling van de arbeidsomstandighedenwetgeving
•        Huidige stand van zaken
•        Grondbeginselen en Uitgangspunten van de Arbo-wet
•        Algemene verplichten van de werkgever en werknemer
•        Voorkomen van gevaar voor andere personen dan werknemers
•        Beleidsvoering, risico-inventarisatie en –evaluatie
•        Toezichthoudende en deskundige instanties
•        Risicofactoren
•        Verantwoordelijkheid en Het werken met machines
•        Schadelijk geluid en Geluidsbronnen
•        Tillen, Struikelen, uitglijden en verstappen
•        Hoogwerkers en Gebruiksvoorschriften
•        De autolaadkraan en Algemene voorschriften
•        Aanrijdgevaar en Wegmarkering
 
Waarde nascholing:
7 uur
 
Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Open inschrijving:
Kijk voor de actuele planning (zie button links van  de site)
of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14
 
Informatie:
De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt dat chauffeurs hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen.
Voor meer informatie met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid, klik hier.
 
Cursusprijs:
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 245,-
 
Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.

Ook interessant/vervolgopleiding:

N60(1) Basiscursus autolaadkraan

N59(1) Basiscursus meeneemheftruck

N19(2) VCA 1e
 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee